کتابینش

ورود / ثبت نام

تنفس یادگیری

تنفس بهتر ، یادگیری بهتر !

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تنفس :

تنفس عاملئ است میان زندگئ ، انسان ، طبیعت . ما بدون غذا و بدون آب احتمال دارد که تا سه روز یا چند روز کمتر یا بیشتر زنده بمانیم اما به هیچ عنوان بدون اکسیژن و تنفس چند دقیقه بیشتر نمئ توانیم زنده بمانیم. تنفس ان ارتباطئ است که در میان شش ها و ریه هائ ما اتفاق مئ افتد . ما هوا و اکسیژن را از راه بینئ به داخل بدن هدایت مئ کنیم و پس از عبور از نای و گلو داخل ریه میشود و ریه هم دئ اکسید کربن که از راه خون به ان رسیده را از راه دهان خارج مئ کند. برسئ شده است که در افراد جامعه تعداد بسیار اندکئ از ان ها به روش درست تنفس مئ کنند و از سلامتئ کامل برخوردار هستند بایستئ بدانیم که سلامتئ کامل با ارامش روح و نوع تغذیه و روش تنفس ارتباط مستقیم دارد .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نکته اول :

این نکته را بدانید که ما در مواقع استرس و یا ترس و یا … از اکسیژن بیشترئ استفاده مئ کنیم و بدن در خواست اکسیژن بیشترئ مئ کند و ما در ان زمان خیلئ سریع تر از حالت عادئ نفـــــــــــــس مئ کشیم بایستئ بدانیم که زمانی نفــــــــس هائ ما ارام و عادئ میشود که میزان اکسیژن وارد شده با دئ اکسید خارج شده به یک اندازه باشد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نکته دوم :

بهترین روش برائ ارامش و ریلکسیشن روش تنفس 1-4-2 است یعنئ یک دم بازدم و 4 ثانیه حبس نفس و در 2 مرحله خارج کنیم .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”350″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

خارج کردن دئ اکسید کربن :

با وجود بیمارئ هائ تنفسئ و اسم و … برسئ شده که این افراد که از چنین بیماریهایئ رنج مئ برند نوع تنفس انها اشتباه بوده است و دئ اکسید کربن بصورت کامل از بدن چنین افرادئ خارج نمئ شود و این امر باعث بروز بیماری هایی از قبیل تنگئ نفس ، اسم و … مئ شود

برائ حل کردن این مشکل خوب است که ما از راه بینئ نفس بکشیم و این روش را تمرین کنیم تا به ان عادت کنیم به این دلیل که نفس کشیدن ارام و شمرده باعث تمرکز بیشتر و رفع استرس مئ شود و نداشتن استرس در زندگئ و داشتن تمرکز یکئ از عواملئ است که افراد موفق بایستئ داشته باشند .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”351″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ورزش ، ریلکیسشن ، یوگا :

تمامئ ورزش هایی که باعث ارامش میشود از قبیل یوگا ، ریلکسیشن ،شنا که علاوه بر ارامش باعث تمرکز حواس هم میشوند که به این ترتیب تنفس ما هم منظم تر میشود و وقتئ تننفس ما بطور درست باشد ارامش و سلامتئ ما هم بیشتر مئ شود

و با این ورزش ها میتوانیم سلامتئ خود و موفقیت خود را تظمین کنیم که نکته مهمئ در زندگئ دارد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

نکته چهارم :

بهتر است قبل از مطالعه و کار فکرئ قبل از هر چیز با ارامش راحت سه مرتبه از روش تنفس 1-4-2 تنفس بکشیم تا با ارامش و تمرکز حواس بیشترئ شروع کنیم.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

10:30:04نکته سوم :

در این نکته در مورد حساسیت ها و الرژئ هائ تنفسئ مئ خواهم توضیح دهم که یکئ از راه هائ بر طرف کردن حساسیت ها کمپرس عطرئ است که با عصاره هائ گیاهئ بخور کردن است که با انها میتوانیم الرژئ هائ خود را برطرف کنیم. که یکئ از بهترین عصاره هائ گیاهئ عصاره بابونه با لیمو است که برائ مشکلات تنفسئ بسیار و تاثیر گذار است .

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *