کتابینش

ورود / ثبت نام

تست سرعت مطالعه کتابینش

سرعت مطالعه شما :

# سرعت مطالعه درک مطلب خواندن
1 100 کلمه/دقیقه بالای 80 درصد کند
2 200 کلمه/دقیقه بالای 80 درصد متوسط
3 400 کلمه/دقیقه بالای 80 درصد تند
4 700 کلمه/دقیقه بالای 80 درصد حرفه ای